De partners van Teachers Channel

Gerenommeerde onderwijspartijen hebben hun kwalitatief hoogwaardige documenten, trainingen, cursussen en e-learning samengebracht op het platform Teachers Channel. Maak kennis met onze partners.


LAUNCHING PARTNERS

APS
APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau dat zich bezighoudt met het professioneel begeleiden en adviseren van docenten, het management van scholen en onderwijsinstellingen.
Website: www.aps.nl

EDventure
EDventure is de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. De leden werken binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en jeugdzorg. Met in totaal 2.500 adviseurs beschikt EDventure over een landelijk dekkend netwerk.
Website: www.edventure.nu

HCO
HCO is het onderwijsadviesbureau voor scholen in Den Haag en omgeving. Vragen van leraren, directies en schoolbesturen, intern begeleiders, remedial teachers en andere onderwijsprofessionals zijn het uitgangspunt.
Website: www.hco.nl

Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht leidt hoogwaardige professionals op en werkt daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk.
Website: www.hu.nl

KlasseTV
KlasseTV is de overzichtelijke internetportal met digitaal lesmateriaal voor het basisonderwijs. Het lesmateriaal van KlasseTV is afgestemd op het lesprogramma van de vijf grote educatieve uitgeverijen.
Website: www.klassetv.nl

Koninklijke Van Gorcum
Koninklijke Van Gorcum BV onderscheidt zich door de klassieke samenwerking van een uitgeverij en een grafisch bedrijf onder één dak tot een van de speerpunten van haar beleid te rekenen.
Website: www.vangorcum.nl

ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff is een van de grootste educatieve uitgeverijen van Nederland en ontwikkelt lesmaterialen voor het primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Bij de ontwikkeling van nieuwe leermiddelen werkt ThiemeMeulenhoff nauw samen met auteurs en specialisten uit de praktijk, waardoor materialen ontwikkeld kunnen worden die passen bij het onderwijs van nu.
Website: www.thiememeulenhoff.nl

BUSINESS PARTNERS

EduTalent
EduTalent traint, coacht en begeleidt onderwijsprofessionals om het beste onderwijs te geven. Daarnaast werkt EduTalent vanuit vier invalshoeken: persoonlijke ontwikkeling, zin-in-werk, kwaliteit en regelgeving. Verder ondersteunt EduTalent onderwijsorganisaties bij Human Resource door
kwaliteiten en potentieel zichtbaar te maken en hen handvatten te geven
voor professionele groei van medewerkers.
Website: www.edutalent.net

Instruct
Instruct Educatieve Uitgeverij heeft ruim 20 jaar ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal voor po, vo, mbo en opleidingsinstituten. Instruct biedt methoden voor digiveiligheid, social media, taal en rekenen, computervaardigheid, ICT en typevaardigheid.
Website: www.instruct.nl

Leraar24
Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren. Het is als het ware een online gereedschapskist met praktische oplossingen en voorbeelden die direct in de dagelijkse onderwijspraktijk toepasbaar zijn.
Website: www.leraar24.nl

Mediant
Mediant is een onderwijsadviesbureau dat de talenten van leerlingen als vertrekpunt neemt en onderwijs daarop ontwerpt. Leerkrachten kunnen leren in een omgeving die uitnodigt tot actief meedoen, denken en beleven.
Website: www.media-nt.nl