Kentalis en Balans organiseren symposium over ontwikkelingsstoornissen

Sep 11, 2015 door Twan Epe

Een taalontwikkelingsstoornis is een vrij onbekende stoornis (TOS), waarbij spraak en taal niet goed in de hersenen wordt verwerkt. Daarom organiseert Kentalis op 15 oktober het mini-symposium ‘Kinderen met TOS bij Kentalis en Viertaal: wie war, waarom’. Op dit symposium worden diverse vragen beantwoord over deze ontwikkelingsstoornis. Tijdens het mini-symposium worden (onderwijs)professionals bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van TOS.

Kentalis zet zich in voor mensen met TOS door onderwijs, werkbegeleiding en zorg te bieden. De belangrijkste onderdelen van Kentalis zijn vroegsignalering en vroegbehandeling. TOS is vaak al op jonge leeftijd te herkennen. Kinderen met TOS hebben vaak baar bij extra ondersteuning, zoals vroegbehandeling. “We willen TOS zo vroeg mogelijk opsporen, want de taalontwikkeling is tot het zevende levensjaar het sterkst. Met de juiste behandeling kunnen we dan voorkomen dat achterstanden en frustraties groter worden”, verklaart Kentalis op haar website. “Ook wanneer de diagnose op latere leeftijd wordt gesteld, is het mogelijk om grote stappen voorwaarts zetten.”

Symposium van Balans
Tijdens het mini-symposium worden (onderwijs)professionals en samenwerkingspartners bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van spraak, taal en communicatie. Het mini-symposium wordt op donderdag 15 oktober gehouden en duurt van 16:00 uur tot 20:00 uur. Oudervereniging Balans organiseert in oktober ook een symposium om meer inzicht te geven in het denkproces van jongeren die kampen met leer- of gedragsproblemen door een ontwikkelingsstoornis. Dit symposium, dat op vrijdag 9 oktober plaatsvindt, is bedoeld voor zowel leerkrachten, zorgverleners als ouders. Tijdens het symposium wordt gepraat over de manier waarop je in contact kunt blijven met pubers.