Een jaar passend onderwijs: Ruimte voor maatwerk onvoldoende benut

Sep 08, 2015 door Twan Epe

Een jaar na de invoering van de wet passend onderwijs maken Kinderombudsman Marc Dullaert en Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, de balans op. Hoewel zij niet volledig op één lijn zitten over de resultaten van passend onderwijs, komen zij tot een gezamenlijke conclusie: De ruimte voor maatwerk is met passend onderwijs toegenomen, maar scholen moeten er beter gebruik van maken. “Het zal een tijd duren voordat alles helemaal in de praktijk is gebracht.”

Passend onderwijs is voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, maar daardoor niet per se op het speciaal onderwijs thuishoren. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met ADHD of autisme. Een jaar na de invoering van het passend onderwijs publiceerde Kinderombudsman Dullaert het rapport ‘Werkt passend onderwijs?’ De Kinderombudsman concludeert dat het kind niet altijd centraal wordt gesteld door scholen en samenwerkingsverbanden. Scholen nemen vaak verstrekkende besluiten over toelating, verwijdering of plaatsing op basis van een dossier of vanwege financiële belangen.

Ruimte voor maatwerk?
Ouders en kinderen worden daarbij onvoldoende geïnformeerd. De Kinderombudsman concludeert ook dat essentiële randvoorwaarden ontbreken om succesvol passend onderwijs mogelijk te maken voor alle kinderen. “Maatwerk wordt lastig als het samenwerkingsverband geen goede ondersteuning voorhanden heeft en het kind niet vijf dagen per week naar school kan”, aldus Dullaert. Een ander belangrijk knelpunt is dat niet alle thuiszitters onder de wet passend onderwijs vallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die voor de invoering van deze wet vrijgesteld zijn van de leerplicht. “Deze leerlingen zitten thuis, omdat een passende vorm van onderwijs ontbreekt”, vervolgt de Kinderombudsman. “Zij willen soms best een tweede kans en dat moet mogelijk zijn.”

De Kinderombudsman heeft een handreiking opgesteld om scholen en samenwerkingsverbanden handvatten te geven om voor zoveel mogelijk kinderen een passende vorm van onderwijs mogelijk te maken. “De ruimte voor maatwerk is met passend onderwijs enorm toegenomen. Scholen moeten er wel beter gebruik van maken”, reageert staatssecretaris Dekker. “De Onderwijsinspectie kan ingrijpen als een school zich niet aan de wet houdt. Verder zal het een tijd duren voordat alles helemaal in de praktijk is gebracht. Ik vind het te vroeg om te concluderen dat een wet waarvan de inkt net droog is volledig op zijn kop gezet moet worden. We moeten er wel kritisch naar kijken.”

Professionaliseren op het gebied van passend onderwijs? Bekijk de e-colleges van Koninklijke van Gorcum. Klik hier voor het volledige aanbod e-learning cursussen van Teachers Channel.