Lerarenregister vanaf 2017 verplicht

Sep 07, 2015 door Twan Epe

Alle leerkrachten moeten vanaf 2017 in een lerarenregister zijn opgenomen om hun lesbevoegdheid te kunnen behouden. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Lerarenregister van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De registratie geeft aan dat een leerkracht bevoegd is. Met de wettelijke verplichting voor inschrijving in het lerarenregister wordt ook het recht op professionele ontwikkeling van de leerkracht geregeld.

Leerkrachten die geregistreerd staan laten zien dat ze over de juiste papieren beschikken, hun kennis bijhouden en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Het lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. Sinds 2012 kunnen leerkrachten zich vrijwillig inschrijven, maar doordat de wet Lerarenregister is aangenomen, wordt dit vanaf 2017 voor iedere leerkracht verplicht. “Om het echt te laten werken moeten alle leraren meedoen”, zegt Dekker. “Een vrijwillig register heeft geen tanden.” Nu staat slechts tien procent van alle leerkrachten geregistreerd.

Aanspraak op lerarenbeurs
De wet Lerarenregister is een antwoord op de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, die elkaar in een sneltreinvaart opvolgen. Onder andere het inbedden van de 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het onderwijs zorgt voor veel veranderingen. Daarnaast speelt ICT een steeds belangrijkere rol in het hedendaagse onderwijs. Door de ontwikkelingen op dit gebied ontstaan er veel nieuwe banen. Het lerarenregister lijkt op de registers van artsen en advocaten. Dekker wil dat onderwijsorganisaties zelf gaan bepalen wat nodig is om de vakkennis bij te houden. Het kabinet steunt ook leerkrachten die een extra opleiding willen volgen. Zo kan er aanspraak gemaakt worden op de lerarenbeurs.