Opleidingsthema passend onderwijs minder belangrijk in 2014

Dec 31, 2014 door Govert de Jong

Passend onderwijs is in 2014 een minder belangrijk opleidingsthema voor basisscholen dan in 2011. Echter, wanneer scholen passend onderwijs centraal stellen, worden er in 2014 bijna twee keer zo veel leerkrachten opgeleid op dit gebied. Dit blijkt uit recent onderzoek van bureau NIDAP onder 200 schoolleiders.

Opbrengstgericht werken is in 2014 bij veel meer scholen het meest belangrijke ontwikkelthema geworden. Het aantal gemiddelde aantal leerkrachten dat hierin wordt bijgeschoold is gestegen van vijftien in 2011 naar 21 in 2014. Met opbrengstgericht werken wordt het onderwijs afgestemd op vooraf gestelde, meetbare resultaten.

Volgens onderzoeker Paul van der Wal: “Het kan een keuze zijn om zich op de kwaliteit van het passend onderwijs te willen onderscheiden, maar het kan ook gewoon een tijdelijke inhaalslag zijn. De investeringen in het opbrengstgericht werken hebben een veel blijvender karakter: die waren hoog in 2011 en zijn nog hoger geworden in 2013/2014.”

Bron: AVS