Weer samen verantwoordelijk

Dec 17, 2014 door Govert de Jong

Door de huidige onderwijsstructuur werken leerkrachten op de meeste scholen weinig met elkaar samen. Leerkrachten staan nu vaak alleen voor de klas, waarbij het uitwisselen van kennis en expertise tussen leerkrachten vaak uitblijft. Door het onderwijs op een andere manier te organiseren, worden leerkrachten samen verantwoordelijk en wordt het isolement doorbroken.

Dit bleek uit het onderzoek uitgevoerd door het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA en het Kohnstamm Instituut. In dit onderzoek werden de opbrengsten van het innovatieprogramma InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) in kaart gebracht. In dit programma werden scholen gestimuleerd om zelf een passende oplossing te creëren voor het verwachte lerarentekort. Deze scholen kregen subsidie om te experimenteren met nieuwe aanpakken die kunnen leiden tot grotere arbeidsproductiviteit.

In twee van deze vijf innovatieconcepten werd de samenwerking tussen leerkrachten gestimuleerd. Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs werd gewerkt met onderwijsteams, waarbij leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs. In het primair onderwijs werden reguliere klassen vervangen door groepen van 70 à 90 leerlingen. Hierbij werkten leerkrachten in gedifferentieerde teams samen met mensen van binnen en buiten de school. Ook in het voortgezet onderwijs gaven leerkrachten samen les aan grotere groepen leerlingen, bijgestaan door onderwijsondersteuners en een digitale leeromgeving. Door deze wederzijdse afhankelijkheid tussen leerkrachten werd het professionele dialoog gestimuleerd en kennis gedeeld.

Daarnaast werd er in het onderzoek conclusies getrokken over het inrichten van deze innovatieprocessen in scholen. Hieruit bleek dat er veel aandacht moet zijn voor de eigenaarschap op alle niveaus: overheid, bestuurder, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen. De verandering moet betekenisvol zijn voor alle partijen, zodat de betrokkenheid en het enthousiasme voor het succesvol invoeren van de innovatie hoog is.

Bekijk de samenvatting van het volledige verslag.

Bron: Kohnstamm Instituut