Taal is een belangrijk aspect in ieder vakgebied. Leerlingen krijgen uitleg door middel van taal, ze komen tot kennis en vaardigheden door het verwerken van taal en ze leren de wereld om zich heen te kennen aan de hand van taal. Zonder taal kan een leerling niet leren. Een goede taalkundige basis is daarom essentieel, en u bent als leerkracht een belangrijk persoon om deze basis mee te geven.

Kunt u op taalkundig terrein nog wel wat hulp of inspiratie gebruiken, neem dan de informatie behorend bij dit thema door.

 

Interessante informatie bij dit onderwerp