Het vak Natuur geeft kinderen inzicht in zichzelf en in het leven van dieren en planten. Op deze manier leren zij verantwoord om te gaan met hun omgeving.

Het vak Natuur is een stukje orientatie op de wereld. Kunt u wel wat hulp of inspiratie bij het vak Natuur gebruiken, neem dan de informatie behorend bij de thema door.

Interessante informatie bij dit onderwerp