Aardrijkskunde zorgt ervoor dat leerlingen zich een beeld vormen van de wereld. Aan de hand van topografie (kaartvaardigheden) leren ze bijvoorbeeld een geografisch wereldbeeld te vormen.

Aardrijkskunde is een stukje orientatie op de wereld. Kunt u wel wat hulp of inspiratie over aardrijkskunde gebruiken, neem dan de informatie behorend bij dit thema door.

Interessante informatie bij dit onderwerp