Dyscalculie is een ander woord voor ernstige rekenproblemen die niet te maken hebben met een gebrek aan intelligentie en/of te weinig onderwijs. Waar sommige kinderen ernstige problemen hebben op taalkundig vlak (dyslexie), bestaat er ook een rekenstoornis (dyscalculie).

Maar hoe stelt u nu vast wanneer iemand gewoon niet zo goed kan rekenen en wanneer er sprake is van dyscalculie? En hoe kunt u een kind met dyscalculie het beste begeleiden bij het rekenproces? Wij hebben een selectie gemaakt van bruikbare informatie bij dit onderwerp.

Interessante informatie bij dit onderwerp