Sociaal emotionele ontwikkeling

Onder de sociaal emotionele ontwikkeling wordt verstaan dat een kind goed met zichzelf en met anderen om kan gaan en dat het algemeen bepaalde waarden en normen respecteert.

Wilt u meer weten over het verloop van de sociaal emotionele ontwikkeling, of wilt u weten hoe u om kunt gaan met gevoelige sociaal emotionele lessen? Leest u dan de informatie behorend bij dit thema eens door.