Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem bestaat uit een serie van onafhankelijke toetsen over verschillende leergebieden, zoals taal en rekenen. Door middel van LVS kunnen scholen een beeld krijgen van de voortgang van hun kinderen. Daarnaast kunnen zij zien hoe de kinderen scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Er zijn verschillende leerlingvolgsystemen in omloop, maar welke kiest u uiteindelijk? Orienteer u goed!

Interessante informatie bij dit onderwerp