Nabespreken van een werklestaak

Het nabespreken van een werkles houdt meer in dan een simpele afsluiting. Door middel van een nabespreking kunt u onder andere in kaart brengen welke leerlingen de leerstof wel of juist niet hebben begrepen en voor welke kinderen verdere inoefening noodzakelijk is. Daarnaast wordt de leerstof nog een keer kort samengevat waardoor de leerlingen de leerstof beter in zich op zullen nemen.

Maar hoe ziet een ideale nabespreking er dan uit? Hoe geeft u die vorm? Hier vindt u bruikbare informatie om u met deze vragen te helpen.

Interessante informatie bij dit onderwerp