Werken met een ontwikkelingsperspectief

Een Ontwikkelingsperspectie (OPP) is een beeld van het eindniveau dat van een leerling verwacht of nagestreefd wordt. Een OPP is belangrijk om planmatig en doelgericht te kunnen werken. Daarnaast stemt u het onderwijs af op de behoefte van het kind, onderwijs op maat dus! Op deze manier wordt het beste uit de leerling gehaald en dat wilt u toch ook?