Het signaleren van leer- en gedragsproblemen

Iedere leerkracht komt tijdens zijn of haar loopbaan meerdere malen in aanraking meet leer- en gedragsproblemen. Om de juiste aanpak te vinden, is het noodzakelijk dat u allereerst weet hoe u deze leer- en gedragsproblemen kunt signaleren. Door middel van onderstaande informatie, kunt u op een snelle manier kennis en vaardigheden opdoen zodat u de leerling tijdig kunt helpen. Een vroegtijdige signalering leidt immers tot minder problemen binnen en buiten de klas!

Interessante informatie bij dit onderwerp