Een onderwijszorgprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning een school haar leerlingen (met speciale onderwijsbehoeften) kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe zorg de school deze grenzen verlegt.

In het onderwijszorgprofiel kan een school ook een professionaliserings- en ontwikkelperspectief voor de medewerkers en de schoolorganisatie schetsen.

Het totaal van de schoolprofielen in een samenwerkingsverband geeft inzicht in het regionale onderwijszorgaanbod dat wordt beschreven in het zorgplan.

Het is binnen scholen niet altijd even duidelijk wat er nou exact in het onderwijszorgprofiel hoort te staan en hoe een onderwijszorgprofiel opgezet kan worden. Vandaar dat wij alvast wat interessante informatie voor u hebben geselecteerd.

Interessante informatie bij dit onderwerp