De Wet op het Onderwijstoezicht gaat uit van kwaliteitszorg, of beter gezegd kwaliteitsmanagement. Dit strekt zich uit over verschillende domeinen. Het gaat om een integraal oordeel over de kwaliteit van een (onderwijs)organisatie.

U wilt toch ook dat de kwaliteit op uw school gewaarborgd wordt? Vraagt u uzelf weleens af of uw school aan de kwaliteitsnormen voldoet en wat u er zelf aan kan doen om het onderwijs op uw school te verbeteren? Deze informatiebronnen kunnen u helpen om deze vragen te beantwoorden.

Interessante informatie bij dit onderwerp