Onder planmatig werken wordt verstaan dat de werkzaamheden zo worden georganiseerd dat de gewenste doelen, door middel van de aanwezige middelen en binnen de gestelde tijd, worden behaald. Hierbij dient u nauwkeurig te werk te gaan en mag het werk van anderen niet worden belemmerd.

Door planmatig te werk te gaan onstaat er een overzichtelijk geheel waarbij iedereen weet wat het startpunt is en via welke wegen, binnen welk tijdsbestek, het eindpunt behaald dient te worden. Ook kunnen op weg naar het einddoel al tussenresultaten in kaart worden gebracht zodat u weet of u op de goede weg zit.

Maar hoe gaat u nu eigenlijk planmatig te werk? Hoe werkt u de stappen uit om tot het gewenste doel te komen? Wij hebben de bruikbare informatie voor u geselecteerd, dit bespaart u weer tijd!

Interessante informatie bij dit onderwerp