Een Ontwikkelingsperspectie (OPP) is een beeld van het eindniveau dat van een leerling verwacht of nagestreefd wordt. Een OPP is belangrijk om planmatig en doelgericht te kunnen werken. Daarnaast stemt u het onderwijs af op de behoefte van het kind, onderwijs op maat dus! Op deze manier wordt het beste uit de leerling gehaald.

Interessante informatie bij dit onderwerp