Als school heeft u een visie nodig, een idee waar u met uw onderwijs naartoe wilt en beeld van waar u voor staat. Hebt u nog geen concreet beeld van de visie van uw school, dan is het slim om daar eens goed voor te gaan zitten. Vanuit de visie ontwikkelt u namelijk doelen en geeft u aan wat het onderscheidend vermogen van uw school is. Investeer dus in uw visie!

Interessante informatie bij dit onderwerp
  • Methodiek visieontwikkeling(DOC) De methodiek Visieontwikkeling laat een de leden van een ontwikkelteam in drie stappen komen tot een integrale én haalbare visie.
  • Visieontwikkeling ICT en onderwijs(URL) Vooral leraren hebben behoefte aan een breed gedragen ICT-visie die in gezamenlijkheid door management en onderwijsteam is ontwikkeld.