Een uitdagende leeromgeving, is een leeromgeving die:

  • de kinderen betrokken maakt bij het leren;
  • de kinderen motiveert om te leren;
  • de interactie tussen de kinderen (en de leerkracht) stimuleert.

Daarnaast krijgt het kind in een uitdagende leeromgeving de ruimte om zelf invloed uit te oefenen op zijn/haar leerprocessen. Het kind leert zich daardoor verantwoordelijk te voelen voor zijn/haar eigen gedrag en leerresultaten.

Maar hoe creert u die uitdagende leeromgeving? U vindt het antwoord in de geselecteerde informatie over dit onderwerp.

Interessante informatie bij dit onderwerp