Het signaleren van leer- en gedragsproblemen

Iedere leerkracht komt tijdens zijn of haar loopbaan meerdere malen in aanraking meet leer- en gedragsproblemen. Om de juiste aanpak te vinden, is het noodzakelijk dat u allereerst weet hoe u deze leer- en gedragsproblemen kunt signaleren. Door middel van onderstaande informatie, kunt u op een snelle manier kennis en vaardigheden opdoen zodat u de leerling tijdig kunt helpen. Een vroegtijdige signalering leidt immers tot minder problemen binnen en buiten de klas!

Interessante informatie bij dit onderwerp
  • Handreiking vroegsignalering(PDF) In elke school zijn er zorgleerlingen. Leer- en gedragsproblemen gaan in de praktijk van alledag vaak samen. Het omgaan met gedragsproblemen in het onderwijs vormt een uitdaging.
  • Steunpunt Passend Onderwijs(URL) Het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs bij de invoering van passend onderwijs.