Het contact met ouders van leerlingen is een belangrijke factor in het schoolsucces van een kind. Ouders kunnen zinvolle informatie geven over het kind, bijvoorbeeld over problemen waar het kind mee worstelt, over de thuissituatie en over de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk om van deze zaken op de hoogte te zijn, aangezien ze belemmeringen of juist pluspunten kunnen vormen in het onderwijs. Maar hoe voert u nou een goed oudergesprek? En hoe kunt u het beste een slechtnieuwsgesprek voeren?

Soms is het voeren van een gesprek met ouders nog niet zo gemakkelijk. Iedere ouder reageert anders en mogelijk hebt u in uw opleiding onvoldoende technieken geleerd om bepaalde gesprekken met ouders te voeren. Wat zelfstudie kan dan geen kwaad. Het levert u immers een hoop op!

Interessante informatie bij dit onderwerp