Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen waar basisscholen zich op richten bij de ontwikkeling van hun lesprogramma. Kerndoelen garanderen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod.

Om scholen te helpen bij de vertaling van de kerndoelen naar het onderwijs zijn leerlijnen en tussendoelen ontwikkeld. Een leerlijn geeft voor een leergebied aan hoe een leerling van een beginniveau tot het kerndoel komt. Tussendoelen zijn momenten in de leerlijn. Met de leerlijnen en tussendoelen kan een docent de ontwikkeling van een leerling beter volgen.  Het zijn ook hulpmiddelen om de kerndoelen te halen.

(bron: www.rijksoverheid.nl)

Interessante informatie bij dit onderwerp