Het effect van de factor optimale leertijd

Hoe lang kan een leerling optimaal leren? Hoeveel pauzes zijn er nodig? Kan ik door variatie in mijn werkvormen de optimale leertijd rekken?

In het onderwijs wilt u uw leerlingen zoveel mogelijk meegeven voor de toekomst. Hoe zorgt u ervoor dat de daadwerkelijke leertijd zo goed mogelijk wordt benut? Doe hier uw kennis op, u zult zien dat het loont!

Interessante informatie bij dit onderwerp
  • Leertijd(URL) Een paar praktische tips om de leertijd te vergroten
  • Duur van het onderwijs(URL) Hoe lang mogen scholieren over het voortgezet onderwijs doen?