HGW begint bij het waarnemen/ observeren van uw leerlingen zodat u de verschillen tussen de leerlingen beter leert zien en begrijpen. Op basis van dit begrip bent u beter in staat de verschillen als vertrekpunt voor het handelen van de leerling te nemen en zo ontwikkelkansen te zien bij uw leerlingen.

U formuleert de onderwijsbehoeften van uw klas en maakt daaropvolgend een planning. Deze planning wordt uitgewerkt in een groepsplan/periodeplan voor een vak/vormingsgebied. Door vervolgens aandacht te schenken aan haalbare aanpakken binnen de klas realiseert u onderwijs dat perfect  afgestemd is op uw leerlingen.

 

Interessante informatie bij dit onderwerp
  • Handelingsgericht werken(URL) Veel scholen en samenwerkingsverbanden denken na hoe ze de zorgkracht van de school kunnen vergroten.
  • Handelingsgericht werken op school(DOC) Uitgangspunten handelingsgericht werken / Handelingsgericht werken in een zorgcontinu├╝m
  • Pedagogische overgang(URL + video) Over de pedagogische overgang van po naar vo en het succes van handelingsgericht werken.