In het directe instructiemodel wordt de uitvoering van het onderwijsproces voor het grootste gedeelte gecontroleerd door de leerkracht. In tegenstelling tot wat het begrip impliceert, is er wel degelijk ruimte voor interactie. De taak van de leerkracht is juist dat hij of zij bij het aanbieden van de nieuwe leerstof de leerlingen actief bij de les betrekt, bijvoorbeeld door het stellen van vragen en het geven van kleine opdrachten.

Het directe instructiemodel blijkt enorm effectief te zijn voor kinderen uit een achterstandssituatie. Deze doelgroep kan zijn studievaardigheden niet goed zelf reguleren of kennen door bijvoorbeeld een handicap weinig succeservaringen op school. Zij hebben hierdoor veel behoefte aan een actieve instructie en een goede begeleiding door de leerkracht. Ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen baat hebben bij het directe instructiemodel wanneer zij de mogelijkheid krijgen om zelfstandig aan de slag te gaan na een korte, gestructureerde instructie.

Hier vindt u een scala aan informatie over het directe instructiemodel staat weergegeven. Binnen no time bent u (weer) op de hoogte van de werking en de effecten van het directe instructiemodel.

Interessante informatie bij dit onderwerp