Doorlopende leerlijnen

Interessante informatie bij dit onderwerp
  • Vakinhoudelijke aansluitingDossier Hogeschool Utrecht: Doorlopende leerlijnen, de referentieniveaus; Taal-leesbeleid in primair en voortgezet onderwijs; Rekenbeleid in primair en voortgezet onderwijs
  • Pedagogische overgangDossier Hogeschool Utrecht: Over de pedagogische overgang van PO naar VO en het succes van handelingsgericht werken
  • ZorgaansluitingDossier Hogeschool Utrecht: Over zorgaansluiting binnen de overgang van PO naar VO