Referentieniveaus taal en rekenen

Referentieniveaus taal en rekenen zijn richtlijnen van de Rijksoverheid. Ze beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen tijdens hun schoolloopbaan.

Interessante informatie bij dit onderwerp
  • Vakinhoudelijke aansluitingDossier Hogeschool Utrecht: Doorlopende leerlijnen, de referentieniveaus; Taal-leesbeleid in primair en voortgezet onderwijs; Rekenbeleid in primair en voortgezet onderwijs.