Een sociogram maken met analyse en conclusies

Door middel van een sociogram kunt u de sociale relaties van de kinderen in uw klas in kaart brengen. Hierdoor kunt u gemakkelijker problemen tussen leerlingen traceren, deze problemen direct aanpakken en op deze manier het klassenklimaat verbeteren. Dit resulteert onder andere in verminderd pestgedrag in de klas.

Een veilige leeromgeving waar een kind zich vrij in kan ontplooien, dat is toch ook wat u wilt?

Interessante informatie bij dit onderwerp