Hanteren van afspraken met leerlingen

Iedere leerkracht heeft weleens te maken met belhamels die niet willen luisteren en/of afspraken niet nakomen. Vervelend, wat ze verstoren uw les en uw houding wordt er niet positiever op.

Zijn er dan geen tips die u kunnen helpen bij het hanteren van afspraken met uw leerlingen? Jawel, die zijn er zeker, en wij hebben wat bruikbare bronnen voor u op een rijtje gezet!

Rust en regelmaat, daar zijn we allemaal naar op zoek.

Interessante informatie bij dit onderwerp