Onder cluster 2 vallen scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bepaalde vormen van autisme, eventueel in combinatie met een andere handicap. (Bron: Rijksoverheid). 

Wilt u wat meer informatie over hoor/spraakproblemen of over onderwijs voor kinderen met hoor/spraakproblemen, dan kunt u dat hier vinden

Interessante informatie bij dit onderwerp