Engels is een van de meest gesproken talen in de wereld. Veel bedrijven hebben lijntjes met het buitenland. De contacten lopen geregeld via de telefoon, de e-mail of de sociale media.

Conversaties zijn alleen mogelijk wanneer beide partijen via dezelfde taal kunnen communiceren. In veel landen wordt Engels daarom als tweede taal aangeleerd op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Inmiddels is bekend dat Engels het best geleerd wordt als hier vroeg mee wordt gestart. Maar wanneer dient u dan te starten met het geven van Engels? En hoe pakt u de Engelse lessen aan? Hier vindt u bruikbare informatie.

Interessante informatie bij dit onderwerp