Handelingsgericht werken

HGW begint bij het waarnemen/ observeren van leerlingen om zo de verschillen tussen leerlingen beter te kunnen begrijpen. Op basis van dit begrip zijn leraren beter in staat verschillen als vertrekpunt voor hun handelen te nemen en zo ontwikkelkansen te zien bij leerlingen. Ze formuleren onderwijsbehoeften voor alle leerlingen op basis waarvan ze hun onderwijs plannen.

Die planning wordt uitgewerkt in een groepsplan/periodeplan voor een vak/vormingsgebied. Door vervolgens aandacht te schenken aan haalbare aanpakken binnen de klas realiseren leraren afgestemd onderwijs.

Interessante informatie bij dit onderwerp