Hanteren van de sociale kaart in de directe omgeving van de school

Weet waar je terecht kan wanneer zich een situatie voordoet die u zelf niet op kunt lossen. Zorg dat uw school een sociale kaart heeft gecreeerd van relevante instanties, zoals instellingen voor geestelijke gezondheid, leerproblematiek en gezinsproblematiek. Maar ook de reguliere gezondheidsinstellingen dienen er in opgenomen te zijn. Op deze manier komt u snel met een probleem bij de juiste instantie terecht en is het ook sneller opgelost!

Interessante informatie bij dit onderwerp