Ouderbetrokkenheid

Met ouderbetrokkenheid wordt elke vorm van participatie van de ouders bedoeld. Ouderbetrokkenheid is belangrijk om een band met de school te creeren en te behouden. Daarnaast hebben ouders recht op inspraak op het beleid van de school.

Ouderbetrokkenheid zorgt er tevens voor dat de benadering van kinderen op school beter aansluit op hoe ze thuis benaderd worden, hierdoor zijn de reacties van kinderen beter te peilen. Maar hoe maakt u de ouders nou eigenlijk betrokken bij uw school? Dit gaat niet vanzelf. Hier treft u informatie met tips en vaardigheden aan.

Interessante informatie bij dit onderwerp