Leerproblemen - overig

Onder leerproblemen worden verschillende beperkingen verstaan die het leren beinvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, dyspraxi en NLD.

Om kinderen met deze beperkingen goed te kunnen helpen, is het van belang dat u weet hoe u deze leerproblemen kunt signaleren en hoe u deze kinderen het beste kunt begeleiden. De informatie behorend bij dit thema kan hierbij een steuntje in de rug zijn.

Interessante informatie bij dit onderwerp