Kinderen zijn de toekomst, het is daarom belangrijk dat zij leren gezond en verantwoord te leven. Zij zullen hun levenswijzen namelijk weer doorgeven aan de volgende generatie.

Opvoeding is voornamelijk de taak van de ouders. We kunnen er echter niet omheen dat ook de leerkracht een belangrijke plaats inneemt in het opvoedingsproces, juist omdat het daar thuis nog weleens aan schort. Maar hoe pakt u dit nu op de juiste manier aan? Hier treft u wat bruikbare informatie.

Interessante informatie bij dit onderwerp