E-les - CAO PO

E-les CAO PO

De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft een eerste E-les voor schoolleiders over de vernieuwde CAO PO 2014/2015 gemaakt. AVS-adviseur en cao-onderhandelaar Paul van Lent legt u de belangrijkste veranderingen uit ten aanzien van professionalisering, duurzame inzetbaarheid, werkdruk en de jaartaak.

Los van deze video de keynotes van Paul van Lent bekijken? Klik hier.

In het primair onderwijs is per 1 juli 2014 de CAO PO 2014 - 2015 van kracht. Deze cao omvat een aantal nieuwe hoofdstukken op het gebied van de werkdruk (hoofdstuk 2A), duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A), vakantieverlof (hoofdstuk 8B) en professionalisering (hoofdstuk 9). Verder zijn de nieuwe salaristabellen in deze cao opgenomen. Bij de AVS is de CAO PO 2014 - 2015 in boekvorm te bestellen.

Bij de helpdesk van de AVS worden veel vragen gesteld door leidinggevenden over de vernieuwde cao. De veelgestelde vragen staan overzichtelijk bij elkaar op de website van de AVS. In het dossier over de cao vindt u alle berichtgeving over de cao en de cao-onderhandelingen overzichtelijk bij elkaar. Voor het berekenen van de werktijdfactor en jaartaakuren (waaronder ook de professionaliseringsuren) heeft de AVS een berekeningsmodel werktijdfactor gemaakt. 

Meer informatie over de E-les docent Paul van Lent vindt u hier.