E-college Omgaan met agressie

E-learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Bekijk deze trailer voor een impressie van het e-college.


Reactieve en pro-actieve agressie en SIP

Leerkrachten klagen over toenemende gedragsproblemen: over kinderen die alsmaar agressiever worden, kinderen die de sfeer in de groep verzieken, kinderen waar de leerkracht zich steeds onmachtiger bij voelt.

In dit e-college gaat Kees van Overveld in op de actuele inzichten uit de ontwikkelingspsychologie over agressie. Agressie blijkt vooral bij jongens voor te komen en uit zich in twee typen: reactieve en pro-actieve agressie. Elk type agressie heeft zijn eigen kenmerken en aanpak.

Van Overveld besteedt aandacht aan sociale informatieverwerkingsprocessen (SIP) van kinderen met agressief gedrag. Agressieve kinderen nemen alledaagse situaties op een eigen wijze waar  en verwerken de informatie op een andere wijze dan de meeste kinderen doen.  De manier van handelen is voor de omgeving meestal erg vervelend, voor het agressieve kind lijkt de actie heel normaal. Kennis van SIP geeft een andere blik op het gedrag van agressieve kinderen.

Wat betekent de kennis over agressie en SIP voor het handelen in de klas? Wat kun je doen en wat kun je beter laten? Ook dit komt in het E-college uitgebreid aan bod.

Dit e-college heeft een duur van 15 minuten.

Verder studeren op het gebied van agressie? Lees meer over de mastermodule Agressie als signaal van maatschappelijke kwetsbaarheid en Agressie als facet van communicatie. In het nieuwe studiejaar zal ook de mastermodule 'Agressie en perspectieven op pesten' beschikbaar komen.

3,95

Euro
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?