Practitioner Beeldbegeleiding (Post-Bachelor)

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Omschrijving

Deze opleiding is voor professionals in het onderwijs die kennis willen maken met Practitioner Beeldbegeleiding en deze als coachingsmethodiek willen gaan inzetten op zijn school. De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten van 3 uur èn acht tot tien zelf door de deelnemers te organiseren leerteambijeenkomsten.

Inhoud

Practitioner Beeldbegeleiding is een methodiek waarbij kijken, bespreken, betekenis verlenen en leren/ ontwikkelen centraal staan. Deze opleiding tot Practitioner Beeldbegeleiding houdt een training in die grotendeels bestaat uit het werken met beeldmateriaal. Iedereen die op zijn school collega’s (en/of leerlingen) begeleidt, heeft met Practitioner Beeldbegeleiding een krachtig middel in handen om te coachen. Practitioner Beeldbegeleiding is een activerende begeleidingsmethode, die gericht is op (her)gebruik en de bredere inzet van kwaliteiten, mogelijkheden en het ervaren van nieuwe alternatieven: Specifiek aan Practitioner Beeldbegeleiding is de begeleiding met beeld.

Waar

Het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft 7 lesplaatsen:
Amsterdam, Arnhem, Den Haag,  Rotterdam, , Maastricht, Utrecht, Vlissingen.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt deze opleiding Practitioner Beeldbegeleiding in diverse lesplaatsen aangeboden.

 

Doel van de opleiding

Het leren begeleiden van collega’s met behulp van beeld. Aan de hand van 4 trajecten leert u op systematische en interactieve wijze m.b.v. beeldmateriaal collega’s of leerlingen doelgericht begeleiden.

 Studielast

De studielast voor deze opleiding is 280 uur.

 Wat komt aan bod?

Het Seminarium voor orthopedagogiek werkt in haar opleidingsaanbod vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW) en de oplossingsgerichte benadering (OGB). Deze principes lopen dan ook als een rode draad door de inhoud van dit programma en de bijeenkomsten. U maakt opnames van de persoon die u begeleidt in de werksituatie. Deze kunnen zowel leraren als leerlingen zijn. Ook neemt u uw begeleidingsgesprekken op. De beelden worden geanalyseerd vanuit de theorie achter Practioner Beeldbegeleiding en de principes van HGW en OGB. De basis is kijken naar kwaliteit als startpunt voor ontwikkeling. De principes van Practioner Beeldbegeleiding, OGB en HGW zijn verwerkt in het theoretisch aanbod en zijn leidend in de analyse van de beelden uit de praktijk en de begeleidingsgesprekken.

 Verplichte producten

  • Uitvoeren van minimaal 4 Practitioner Beeldbegeleiding trajecten
  • Deelname aan 10 lesbijeenkomsten
  • Deelname aan 10 leerteambijeenkomsten
  • Inleveren van 4 prestaties (beeldcompilaties en schriftelijke verslagen) op Post HBO niveau.
  • Literatuurverwerking over werken met beeld, coachen en begeleiding
  • Presentatie


Organisatie

De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten met de opleider die zo zijn opgebouwd dat de deelnemer vanaf de tweede bijeenkomst zelf voor een groot deel de inhoud bepaalt door het meebrengen van videomateriaal uit de eigen praktijk. Hierbij staat het leren met en van elkaar, het feedback geven en ontvangen centraal. Ieder begeleidingstraject wordt afgesloten met een opdracht, bestaande uit een beeldcompilatie en een schriftelijk verslag, waarin de gegeven feedback verwerkt is en de deelnemer reflecteert op het proces gedurende het traject. De docent voorziet het werk van schriftelijke feedback en de beoordeling. De laatste bijeenkomst staat in het teken van een eigen beeldpresentatie van een uitgevoerde begeleiding.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor begeleiders in het onderwijs. Specifiek voor Intern en Ambulant begeleiders, gedragsspecialisten, specialisten in leren, orthopedagogen en psychologen.

Afronding

De opleiding wordt afgerond met een Certificaat Practitioner Beeldbegeleiding. Dit wordt erkend door de Landelijke beroepsvereniging beeldbegeleiders.

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn €1995,-

Wanneer

U kunt hiervoor het best informeren in uw regio. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de studieleiders van de lesplaatsen:

 

Regio

Studieleider

Telefoonnummer

Mobiel nummer
 
Den Haag

Mw. drs. E. Renes

088 481 78 70

06 20 40 63 03

Maastricht

Dhr. G.M.C. Ramakers

088 481 78 40

06 51 45 34 17

Rotterdam

Dhr. drs. J. Tinus

088 481 78 20

06 23 40 68 21

Utrecht/ Amsterdam, Arnhem


Mw. C.G. Luyk

088 481 73 87

06 10 06 19 68

Vlissingen

Mw. R. Goedhart

088 481 78 90

06 23 72 35 33

1995,00

Euro
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?