Agressie als signaal van maatschappelijke kwetsbaarheid (Blended)

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

In alle onderwijssectoren maken leraren zich ernstig zorgen over agressieve en regelovertredende gedragsproblemen. Het gaat om ernstig probleemgedrag in de klas en op school. In deze mastermodule onderzoekt u het thema agressie als een signaal van maatschappelijke kwetsbaarheid, als een verschijningsvorm van problematisch gedrag vanuit een ecologisch kader. Het bio-ecologisch model van Bronfenbrenner is de rode draad binnen dit thema. De inhoud van deze mastermodule is een vervolg op de mastermodule  'Agressie als facet van communicatie'. Terwijl in de module 'agressie als facet van communicatie' de nadruk ligt op het handelen van de leerkracht binnen de eigen school, wordt de agressieproblematiek in 'agressie als signaal van maatschappelijke kwetsbaarheid' vanuit een breder, maatschappelijk kader bezien. U richt zich meer richten op het thema agressie als maatschappelijk verschijnsel en de betekenis hiervan voor de school en de samenleving. Er wordt ingegaan op het pedagogisch klimaat, de sociale verbindingen met de buurt en de samenwerking met ouders en ketenpartners. Verschillende theoretische benaderingen worden verkend, waardoor de student zicht krijgt op actuele, evidence-based benaderingen.

Eindkwalificaties

U werkt aan:

  1. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.
  2. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: Schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.
  3. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

 Bronnen

De kennisbank van de opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen.

Beoordeling van de prestatie

Bij deze mastermodule laat u aan de hand van een product zien op welke wijze de inhoud verwerkt is. We beoordelen uw prestatie aan de hand van criteria die bij elk thema vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt.

Studielast

U kunt rekenen op 140 uur studielast. Daarvan besteedt u zes dagdelen aan bijeenkomsten met een of meerdere docenten.. Indien u een mastermodule met goed gevolg afrondt, ontvangt u na afloop een certificaat.

Informeer bij het regiokantoor bij u in de buurt naar de subsidiemogelijkheden in het kader van prestatieboxen en actieplan leraar 2020.

 Sleutelwoorden

Agressie, gezin, ouders, huiselijk geweld, maatschappelijke kwetsbaarheid, training, behandeling, jeugdcriminaliteit, jongeren- en straatcultuur, ecologische visie.

 Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op

 

 

 

Seminarium voor Orthopedagogiek

 

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?