Begeleiden van collega's

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Specialist zijn op een bepaald gebied stelt de professional meteen voor de opdracht om vanuit dat specialisme in de eigen schoolorganisatie ondersteuning te geven aan collega’s. Het gaat hierbij vooral om individuele begeleidingsgesprekken, zoals het helpend of probleemverhelderend gesprek en gesprekken die tot doel hebben weerstand te overwinnen en/of feedback te geven. Daarnaast wordt steeds meer een beroep gedaan op de coachingsvaardigheden van (bege)leiders. Daarom besteden we binnen deze mastermodule aandacht aan de basisprincipes van coaching. Een coach werkt vanuit de principes van de oplossingsgerichte benadering. (Bege)leiden van collega’s kent als vertrekpunt de methodiek van handelingsgericht Werken (HGW). We spreken dan ook wel van Handelingsgericht (Bege)leiden. De aard en intensiteit van begeleiding hangt samen met de context waarin deze plaatsvindt, maar ook met de aard van de verandering. Een (Bege)leider zorgt eerst voor overzicht, dan voor inzicht en biedt tenslotte uitzicht.

Eindkwalificaties

U werkt aan:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: 
• Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: 
• Schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: 
• Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Bij deze mastermodule laat u aan de hand van product­en zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk thema vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Bronnen

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Studielast

U kunt rekenen op 140 uur studielast. Daarvan besteedt u zes dagdelen aan bijeenkomsten met een of meerdere docenten.. Indien u een mastermodule met goed gevolg afrondt, ontvangt u na afloop een certificaat.

Informeer bij het regiokantoor bij u in de buurt naar de subsidiemogelijkheden in het kader van prestatieboxen en actieplan leraar 2020.


Sleutelwoorden

Interne begeleiding, Ambulante begeleiding, communicatie, REC, Passend Onderwijs, gesprekstechnieken, ouders, kernkwaliteiten,begeleiden, inclusief onderwijs, handelingsgericht werken, co-teaching.

 

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op

 

 

 

Seminarium voor Orthopedagogiek

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?